מדיניות ביטול והחזרת מוצרים

במידה ובחרת לבטל את העסקה ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א –‏ 1981:

החזרת מוצר נעשית תוך 14 יום מתאריך הקניה בלבד, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, בצירוף חשבונית הקניה.

לא ניתן להחזיר מוצרים מכל סוג שהוא אשר נעשה בהם שימוש ו/או שיוצרו ו/או שנרכשו במיוחד עבור הלקוח או על פי מידותיו ו/או בהתאם לדרישות מיוחדות ו/או מוצרים שאריזתם נפתחה ושלא ניתן לארזם בשנית על ידי אריזה זמינה, פשוטה ורגילה .

החזר כספי יינתן רק אם המוצר עלה יותר מ-50₪. ההחזר הכספי על המוצר שהוחזר יהיה מלא בניכוי דמי המשלוח.

עסקאות בכרטיסי אשראי – תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 2.5% נוספים לדמי הביטול לעיל.

במידה ונדרש שהחברה תאסוף את המוצר יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים בעלות של 33 ₪ כולל מע”מ כתלות בנפח המוצר ובמיקום איסוף המוצר. במקרה זה ההחזר הכספי יבוצע לאחר בדיקת תקינות המוצר ואריזתו ולא יאוחר מ-5 ימי עסקים.

כיצד מחזירים:

במקרה החזרה יש לפנות למוקד שירות הלקוחות לתיאום ההחזרה בטלפון: 054-4900131

על הלקוח לוודא שהמוצר הוחזר והועבר לטיפול מוקד ההזמנות.

אופן החזרת התמורה:

מוצר יוחלף תוך 14 יום מתאריך הקניה, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית ובתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו כל שימוש, בצירוף חשבונית הקניה בחברה. החזרת התמורה בניכוי דמי המשלוח תיעשה בסמוך למועד ביטול העסקה, בכפוף להחזרת המוצר כאמור לעיל, לא יאוחר משבעה ימי עסקים ויכולה שתיעשה בהתאם לאופן בו נעשה התשלום בגין הרכישה. אם נעשה התשלום במזומן או בשיק, השבת התמורה בניכוי דמי ביטול תיעשה במזומן או בשיק מזומן או בהעברה בנקאית במועד ביטול העסקה. היה והתשלום בשיק – תוחזר התמורה בניכוי דמי ביטול ורק לאחר שנפרע השיק במלואו.במידה ובוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי, יבוטל החיוב ע”י החברה באמצעות הודעה לחברת כרטיס האשראי של הלקוח על ביטול

The web is a blessing when it comes to writing aid. There are numerous sites that will supply you writing advice and help on many different topics. The more the better because if you require something special, you do a little research may not find it at the library, and look it up on the internet. There are trying to get their name out there and more are eager to offer their help. Some people may say that there is not any cash in writing but a writer should never stop if they can’t write a fantastic story or tell a story that is fantastic.

essay writing העסקה בניכוי דמי הביטול.

החזרת התמורה (החזר כספי) תתאפשר רק במשרדי החברה למעט במקרים בהם יש דרישה של הלקוח באיסוף המוצר עקב אי יכולתו להגיע לחברה או אז יחויב הלקוח בעלות האיסוף.

מדיניות החלפת מוצרים

מוצר יוחלף תוך 14 יום מתאריך הקניה, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, בתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו כל שימוש בצירוף חשבונית הקניה בחברה.

מדיניות משלוחים

לאחר קבלת אישור ההזמנה כמפורט לעיל, יפעל האתר לספק ללקוח את המוצרים לכתובת אותה סיפק בעת אישור ההזמנה באתר. המוצרים יסופקו תוך פרק זמן של חמישה ימי עבודה כפי שמופיע באישור ההזמנה.

זמני אספקת המוצרים יחושבו לפי מניין ימי עסקים בלבד (דהיינו, ימים א-ה בלבד לא כולל ימי חג ושבתון).

האתר ו/או החברה לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או אי אספקה אשר נגרם כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים הבאים:

 1. הזנת פרטים שאינם מלאים ו/או נכונים על ידי הלקוח.
 2. אי זמינות הלקוח לתיאום חלון אספקה בתאריך המבוקש על ידו כפי שמופיע באישור ההזמנה.
 3. כתוצאה של כוח עליון ו/או מאירועים אשר אינם בשליטת החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ע”י אותו לקוח.
 2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.
 3. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השירות, בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים מהלקוח.
 4. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, לרבות במצב בו ללקוח עומד חוב שטרם שולם ע”י הלקוח לחברה.
 5. ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של הלקוח.
 6. ההזמנה לא סופקה והלקוח לא היה זמין לתיאום מועד אספקה חדש ב- 48 השעות הבאות.

להלן פירוט ועדכון תעריפי הובלה (כוללים מע”מ) של החברה:

 1. מוצר הנשלח באמצעות חברת בלדרות יחויב בדמי משלוח על סך 29 ₪. החזרת מוצר הדורש איסוף יחויב בדמי משלוח נוספים של חברת בלדרות על סך 29 ₪.
 2. עסקאות מעל 299 ₪ לא יחויבו בדמי משלוח של חברת בלדרות.
 3. למען הסר ספק, עלות ההובלה בהחזרת המוצר אינה מתקזזת עם עלות ההובלה באספקת המוצר. כלומר, הלקוח ישלם עבור 2 ההובלות.
 4. לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים שנעשה בהם שימוש ו/או באו במגע עם יד אדם ו\או שלא באריזתם המקורית ו\או שיוצרו ו\או יובאו במיוחד עבור הלקוח או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות ו\או מוצרים פסידים (מתכלים).
 5. מוצר שהגיע לבית הלקוח תקול\פגום, תהליך ההחזרה\החלפה יהיה ללא עלות הובלה נוספת.
 6. The web is a blessing when it comes to writing aid. There are numerous sites that will supply you writing advice and help on many different topics. The more the better because if you require something special, you do a little research may not find it at the library, and look it up on the internet. There are trying to get their name out there and more are eager to offer their help. Some people may say that there is not any cash in writing but a writer should never stop if they can’t write a fantastic story or tell a story that is fantastic.

  essay writing

 7. החברה מתחייבת לספק את מוצריה עד 5 ימי עסקים למעט המקרים הבאים:
 • החברה לא מתחייבת להובלות מעבר לקו הירוק.
 • לגבי אספקת מוצרים לאילת, הערבה, יישובי ים המלח, רמת הגולן ומעבר לקו הירוק במידה ויהיו ויאושרו – זמן אספקה עד 7 ימי עסקים.

איסוף עצמי:

איסוף עצמי יתבצע בימי העסקים א’-ה’ בין השעות  09:00-17:00 לאחר תיאום מראש בטלפון שמספרו- 054-4900131 ובמשרדי החברה- דותן 2 איזור תעשייה יבנה.